Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017

Tο πρωτοφανές όργιο τροπολογιών της ΝΔ το 2014 Κατατέθηκαν 34 άσχετες τροπολογίες εντός 48 ωρών, το 2014, σε δύο νομοσχέδια

Την ώρα που στη Νέα Δημοκρατία σκίζουν τα ιμάτιά τους για την τροπολογία του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Δημητριάδη, η οποία κατατέθηκε – και ψηφίστηκε – στο νομοσχέδιο για των εξωδικαστικό συμβιβασμό, κάποια παλιότερα «γαλάζια» στελέχη απεύχονταν να έρθουν ξανά στην επιφάνεια οι δικές τους τροπολογίες… 
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο σήμερα, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, για όργιο τροπολογιών σε άσχετα νομοσχέδια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν μόνο το 2014, επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, κατατέθηκαν 1.237 τροπολογίες, ενώ το 2016 – για να αντιληφθούμε τον αριθμό – κατατέθηκαν 753 τροπολογίες.
Χαρακτηριστικό είναι πως στο Σχέδιο Νόμου, της τελευταίας περιόδου διακυβέρνησης της ΝΔ, «Πράξεις εισφορά σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» κατατέθηκαν 18 άσχετες τροπολογίες, ενώ στο νομοσχέδιο για την «Ίδρυση Παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» κατατέθηκαν 16 άσχετες τροπολογίες.
Κι όλα αυτά μέσα σε μόλις 48 ώρες, καθώς το πρώτο νομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 20/12/2014 και το δεύτερο νομοσχέδιο στις 22/12/2014. 
Δια του λόγου το αληθές:
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα-Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
Ημ. Ψήφισης
20/12/2014

Τροπολογίες: 
Αρ. Τροπολογίας: 2111/287 12.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις σχετικά με την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων.

Αρ. Τροπολογίας: 2118/291 15.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με α) τη δυνατότητα μεταφοράς εργαζομένων από τη ΔΕΗ με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπό προυποθέσεις, και β) τη διατήρηση έως την 30.06.2016 θέσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στη ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) η διάρκεια των οποίων λήγει στις 31.12.2014, υπό προυποθέσεις.

Αρ. Τροπολογίας: 2125/294 16.12.2014
Περιγραφή: -Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με την άδεια λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού.

Αρ. Τροπολογίας: 2138/303 16.12.2014
Περιγραφή: Κύρωση του ιδιωτικού συμφωνητικού δεύτερης τροποποιήσης της από 25/11/2008 Σύμβασης Παραχώρησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των προβλητών ΙΙ και ΙΙΙ του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

Αρ. Τροπολογίας: 2159/311 17.12.2014
Περιγραφή: –

Αρ. Τροπολογίας: 2166/314 18.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Εξωτερικών.

Αρ. Τροπολογίας: 2172/316 18.12.2014
Περιγραφή: Διάταξη συγκρότησης Κεντρικού Συμβουλίου Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων.

Αρ. Τροπολογίας: 2176/319 18.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων: α) του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), β) ακινήτων των καταργηθέντων Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας.

Αρ. Τροπολογίας: 2177/320 18.12.2014
Περιγραφή: -Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τον ΕΟΤ -Ρυθμίσεις σχετιμά με τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης -Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4276/2014

Αρ. Τροπολογίας: 2184/324 18.12.2014
Περιγραφή: α) Επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων του Υ.ΠΕ.ΚΑ., β) Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με τους γενικούς κανόνες χρήσης των υδάτων και τις άδειες χρήσεως ύδατος ή εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, γ) Αναπροσαρμογή κατώτατου ορίου προστίμου που επιβάλλεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ρυπαίνουν τα ύδατα και δ) ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη σύμπραξη των οργάνων Ο.Τ.Α. για τη διενέργεια αυτοψιών, διαπίστωση παραβάσεων κ.λπ.

Αρ. Τροπολογίας: 2185/325 18.12.2014
Περιγραφή: Συμπλήρωση διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Αρ. Τροπολογίας: 2189/326 18.12.2014
Περιγραφή: ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, καθώς και θέματα βοσκοτόπων

Αρ. Τροπολογίας: 2215/341 19.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στο Ίδρυμα ΄Αρχεία Ταινιών Ελλάδος – Ταινιοθήκη της Ελλάδος΄

Αρ. Τροπολογίας: 2216/342 19.12.2014
Περιγραφή: Τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ).

Αρ. Τροπολογίας: 2217/343 19.12.2014
Περιγραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 33 του ν.4269/2014 και ορίζεται ότι από 28/6/2014 επιτρέπονται και οι χρήσεις: Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες και Κοινωφελείς Οργανισμοί στα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές τουρισμού – αναψυχής, στις οποίες έχουν ορισθεί χρήσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αρ. Τροπολογίας: 2218/344 19.12.2014
Περιγραφή: Αναπροσαρμογή των τιμών αποζημίωσης που εφαρμόζονται για την εκτελεση των συμβάσεων πώλησης των φωτοβολταικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος άνω του ενός MWp για τους οποίους έχει συναφθεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και σύμβαση σύνδεσης το οριζόμενο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις τιμές του τελευταίου τριμήνου του 2012

Αρ. Τροπολογίας: 2227/348 20.12.2014
Περιγραφή: Παραχώρηση χρήσης έκτασης στο Δήμο Γλυφάδας για ίδρυση Κοιμητηρίου.

Αρ. Τροπολογίας: 2240/358 20.12.2014
Περιγραφή: Ρύθμιση που αφορά τον επανακαθορισμό του χρονικού περιορισμού για την απαγόρευση δημοσιοποίησης δημοσκοπήσεων πριν από την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ: « Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
Ημ. Ψήφισης
22/12/2014

Τροπολογίες: 
Αρ. Τροπολογίας: 2163/182 17.12.2014
Περιγραφή: Τροποποιήσεις θεμάτων του Υπουργείου Υγείας.

Αρ. Τροπολογίας: 2165/184 18.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αρ. Τροπολογίας: 2188/190 18.12.2014
Περιγραφή: Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτων

Αρ. Τροπολογίας: 2205/198 19.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τον Εθνικό Συντονιστή για την καταπολέμηση της διαφθοράς (παρ. ΙΓ ν. 4152/2013).

Αρ. Τροπολογίας: 2234/207 20.12.2014
Περιγραφή: Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ¨Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος¨

Αρ. Τροπολογίας: 2235/208 20.12.2014
Περιγραφή: 1. Παραμοννή στην υπηρεσία ιατρών μέχρι τη συμπλήρωση κατά ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας. 2. Μετακίνηση από μονοθέσια περιφερειακά ιατρεία. 3. Υποχρέωση συμμόρφωσης νοσοκομείων σε συμβατικούς όρους.

Αρ. Τροπολογίας: 2236/209 20.12.2014
Περιγραφή: 1.Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών. 2.Ρύθμιση θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Αρ. Τροπολογίας: 2246/215 22.12.2014
Περιγραφή: 1. Επανακαθορισμός συγκρότησης και λειτουργίας Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. 2. Τροποποίηση-Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 174 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Ο.Τ.Α. 3. Συμπλήρωση διατάξεων του αρ. 64 του ν. 4270/2014, αναφορικά με τα αποθεματικά των Ο.Τ.Α. 4. Ρύθμιση αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές των Ο.Τ.Α. 5. Ρυθμίσεις θεμάτων σχετικά με βεβαιωμένες οφειλές στις Δ.Ο.Υ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.). 6. Ρύθμιση αναφορικά με τη συνομολόγηση δανείων από Ο.Τ.Α. με αναγωνρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Αρ. Τροπολογίας: 2247/216 22.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις θεμάτων Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαιου, σχετικά με επιβατηγά και επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία .

Αρ. Τροπολογίας: 2250/219 22.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις που αφορούν Στρατηγικές Επενδύσεις σε εκτάσεις με μικτό καθεστώς ιδιοκτησίας (δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις).

Αρ. Τροπολογίας: 2251/220 22.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Αρ. Τροπολογίας: 2273/242 22.12.2014
Περιγραφή: Ρυθμίσεις Υπουργείου Οικονομικών.

Αρ. Τροπολογίας: 2274/243 22.12.2014
Περιγραφή: 1. Ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο φορολόγησης τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 2. Ρυθμίσεις αναφορικά με την Ε.Α.Β. Α.Ε. 3. Ρυθμίσεις που αφορούν στον Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών (π.δ. 111/2014) 4. Ρυθμίσεις που αφορούν στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Αρ. Τροπολογίας: 2280/249 22.12.2014
Περιγραφή: Παρατείνεται αναδρομικά από τη λήξη της και για διάστημα τριών (3) ακόμη μηνών η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών, τα οποία έπρεπε να αντικατασταθούν , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012.

Αρ. Τροπολογίας: 2286/255 22.12.2014
Περιγραφή: Θέματα Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε.

Αρ. Τροπολογίας: 2291/260 22.12.2014
Περιγραφή: 1. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 2. Άρση απορρήτου για τη διακρίβωση των κακουργημάτων που προβλέπονται στον Ν. 2121/1993. 3. Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε. 4. Τροποποίηση άρθρου 50 Ν. 2725/1999. 5. Μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα που λειτουργούν ως θέατρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου