Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Νόμιμο, στέρεο, δημοκρατικό τοπίο στα ΜΜΕ

Της Αγγέλας Νταρζάνου

Μια του κλέφτη... Δυο του κλέφτη... Είναι η τρίτη φορά που η Ελληνική Δημοκρατία επιχειρεί να αδειοδοτήσει με νόμιμο τρόπο τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Να ξεκινήσει δηλαδή και να ολοκληρώσει μια διαφανή, νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και να εκχωρήσει άδειες σε τηλεοπτικούς σταθμούς βάσει όρων και προϋποθέσεων. Η πρώτη ήταν το 1998 επί Κ. Σημίτη, με υπουργό Τύπου τον Δημ. Ρέππα
Η διαδικασία του διαγωνισμού δεν προχώρησε, όμως θεωρήθηκαν «αδειοδοτημένες» όσες επιχειρήσεις είχαν απλώς καταθέσει φάκελο υποψηφιότητας. Όλοι νόμιμοι - ή καλύτερα, «νομιμοποιημένοι». Η δεύτερη προσπάθεια ήταν το 2003, λίγο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και πάλι επί Σημίτη, με υπουργό αυτή τη φορά τον Χρ. Πρωτόπαπα. Η προσφυγή του MAD στα δικαστήρια ακύρωσε όλη τη διαδικασία, καθώς η προκήρυξη δεν προέβλεπε τη λειτουργία «θεματικών» σταθμών.
Χωρίς "γραμμάτια"
Την περασμένη Παρασκευή δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για εκχώρηση τηλεοπτικών αδειών για τρίτη φορά σε αυτή τη χώρα. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝ.ΕΛΛ., με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, με αρμόδιο υπουργό τον Νίκο Παππά και με μια μικρή διαφοροποίηση: για πρώτη φορά η κυβέρνηση -που ούτως ή άλλως έχει την ευθύνη για την αδειοδότηση- δεν έχει "γραμμάτια" να εξοφλήσει σε κανέναν καναλάρχη, ούτε "χρωστάει" την εκλογή της σε "συγκροτήματα Τύπου". 
Για την ακρίβεια, η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη κυβέρνηση στη νεότερη ελληνική Ιστορία που εκλέγεται σε πείσμα του μιντιακού συστήματος, απέναντι στα συμφέροντα και στις επιδιώξεις της μιντιακής ελίτ και μετά από έναν λυσσαλέο πόλεμο εναντίον της.
Αυτό σημαίνει ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι σε θέση να ολοκληρώσει χωρίς να δέχεται πιέσεις, ή να εξοφλεί συμβόλαια, μία διαφανή και δίκαιη, διεθνή διαδικασία, θέτοντας όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας στις τηλεοπτικές επιχειρήσεις, προτάσσοντας το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον του τηλεθεατή. «Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα νόμιμο, στέρεο, δημοκρατικό τοπίο στα ΜΜΕ» είπε την Παρασκευή στη Βουλή ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς.

Διαφανείς διαδικασίες

Οι άδειες που θα δημοπρατηθούν είναι τέσσερις, ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση high definition. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Επικοινωνίας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Ο σχεδιασμός, έτσι όπως περιγράφεται στο σχέδιο προκήρυξης που ανέβηκε στη Διαύγεια προς δημόσια διαβούλευση (ως την ερχόμενη Παρασκευή) προβλέπει τέσσερα στάδια (βλ. γράφημα) στα οποία περιλαμβάνεται διαδικασία ενστάσεων όσων έχουν νόμιμο δικαίωμα, οι οποίες θα εξεταστούν από ειδικά συγκροτημένη τριμελή επιτροπή ενστάσεων.
Προβλέπει επίσης ότι για τον έλεγχο των φακέλων - δικαιολογητικών των υποψηφίων, την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από εξειδικευμένα στελέχη του δημόσιου τομέα) θα συνδράμει εταιρεία ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, η οποία θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού της ΓΓΕΕ, που έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τρίτη. Προβλέπει επίσης:
Ασυμβίβαστες ιδιότητες ως προς τους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης των τηλεοπτικών σταθμών. Ως ασυμβίβαστες ιδιότητες για μετόχους άνω του 1% ορίζονται: η συμμετοχή σε εταιρείες δημοσκοπήσεων ή διαφημιστικές, αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα και άλλα συγκεκριμένα αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη για διαφθορά στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, δόλια πτώχευση κ.ά.
* Πόθεν έσχες Παράλληλα, θα πρέπει να δικαιολογείται η προέλευση των οικονομικών μέσων που κάθε μέτοχος, εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο έχει διαθέσει για τη συμμετοχή του.
* Μεταξύ των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι θα προσκομίζουν πρόσφατεςφορολογικές, ασφαλιστικές και τραπεζικές ενημερότητες καθώς και πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν τη σύννομη λειτουργία τους.
* Ελάχιστο αριθμό εργαζομένων ανά ειδικότητα σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ: τεχνικό προσωπικό τουλάχιστον 160 άτομα, διοικητικό προσωπικό τουλάχιστον 120 άτομα και δημοσιογράφοι τουλάχιστον 120 άτομα, όλοι μισθωτοί.
* Ελάχιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή που θα διασφαλίζει την άρτια και ποιοτική μετάδοση του εκπεμπόμενου προγράμματος με τεχνολογία high definition (HD). Προβλέπεται κατάθεση τεχνικής μελέτης και λεπτομερώς ο εξοπλισμός του master control, της αίθουσας ροής προγράμματος, των στούντιο, του μοντάζ, 8 τουλάχιστον μονοκάμερων συνεργείων, 2 μονάδων εξωτερικών μεταδόσεων κ.ά.
* Ποιοτικά και ποσοτικά (ανά κατηγορία) χαρακτηριστικά του εκπεμπόμενου προγράμματος. Π.χ., οι υποψήφιοι οφείλουν να μεταδίδουν καθημερινά τρία δελτία ειδήσεων, συνολικής διάρκειας 90', εκπομπές λόγου, τέχνης, Πολιτισμού και θεάτρου, όπως ενδεικτικά ιστορικές εκπομπές, εκπομπές για την ελληνική γλώσσα, εκπομπές για το βιβλίο, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μουσική, τις εικαστικές τέχνες κ.λπ., συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, έργα ευρωπαϊκής παραγωγής σύμφωνα με κοινοτική Οδηγία, ειδήσεις στη νοηματική γλώσσα και εκπομπές με ελληνικούς υπότιτλους.

Πόσο κοστίζει η τηλεοπτική άδεια;

Σύμφωνα με το σχέδιο προκήρυξης που δημοσιεύθηκε:
* Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρείας ή κοινοπραξίας, θα πρέπει να ανέρχεται κατ' ελάχιστον στο ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ. Το τρέχον ύψος των ιδίων κεφαλαίων της υποψήφιας εταιρείας ή κοινοπραξίας δεν πρέπει να υπολείπεται του ανωτέρω ελάχιστου καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
* Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία αποτελεί η καταβολή εγγυητικής επιστολής μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της, που θα είναι ισόποση με την τιμή εκκίνησης της κάθε άδειας, δηλαδή στο ποσό των 3.000.000 ευρώ.
* Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στο 1% επί της τιμής εκκίνησης, δηλαδή 30.000 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου