Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

Trying To Follow What Is Going On In Syria And Why? This Comic Will Get You There In 5 Minutes-Πολύ ενδιαφέρον Πτυχή της κατάστασης που οδήγησε στον πόλεμο στην Συρία


 
 

 

Wars are complex. They come out of nowhere, and all of a sudden, people you never heard of are killing each other on the evening news. 
Here's what you need to know about the war in Syria — and it's not oil or religion. It's something that we're all creating together.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου